در صورت تمایل به همکاری با ریزان فلز توس فرم زیر را تکمیل نمایید

شرکت ریزان فلز از بین واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید

۱- ارسال این فرم هیچ تعهدی را برای شرکت ریزان فلز ایجاد نخواهد کرد.
۲- تکمیل دقیق تر فرم باعث تسریع در بررسی صلاحیت شما خواهد گردید.
۳- شرکت از پذیرش و استخدام افراد دارای بیماریهای خاص و سوء سابقه معذور می باشد. لذا در صورت کتمان ، قرارداد آنها به صورت یکطرفه فسخ خواهد شد.
۴- تلفن تماس ۲-۳۲۴۵۴۴۵۱ داخلی ۷-واحد اداری
۵- ساعت تماس ۸ الی ۱۴

 

  • دیپلم یا فوق دیپلم برق صنعتی
  • اپراتور CNC